Certyfikowana Plantacja Aronii w Polsce - Gospodarstwo Sadownicze Świat Aronii

Certyfikowana Plantacja Aronii w Polsce - Gospodarstwo Sadownicze Świat Aronii

Wystąpiliśmy o nadanie naszemu gospodarstwu statusu gospodarstwa ekologicznego. W tym roku otrzymaliśmy certyfikat ekologicznej zgodności procesu produkcji z wymaganiami rozporządzenia rady (WE) nr 834/2007

Nasze gospodarstwo jest pod kontrolą jednostki certyfikującej EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowicach.

  • certyfikat_duzy
  • certyfikat_duzy2
  • certyfikat_duzy3
  • certyfikat_duzy4
  • certyfikat_duzy5


W dowód uznania za wieloletnią partnerską współpracę, wysoką jakość produkowanego owocu, oraz uzyskiwania wysokiej wydajności planu, otrzymaliśmy dyplom od zarządu AGRICO S.A.

  • dyplom_duzy


Aby plantacje naszych klientów osiągały jak najwyższe plony, napisaliśmy specjalny poradnik zakładania i uprawy aronii. Życzymy ciekawej lektury!

Pobierz - poradnik plantatora